Köp- och leveransvillkor

1. Företag

Följande villkor gäller för försäljningsavtal mellan NordenCare och dess kunder (nedan kallade ”Köpare/Köparen”). Villkoren gäller i de situationer där NordenCare agerar som säljare. Linkgruppen AB / 559107-7739 är ett registrerat aktiebolag som ansvarar för och driver webbshopen Nordencare.se. Produkterna som säljs av NordenCare är munskydd, andningskydd och desinfektion, om inget annat anges i produktbeskrivningen.

Villkoren uppdaterades senast 2020-09-03 och gäller tillsvidare. Linkgruppen AB / 559107-7739 förbehåller sig rätten att ensidigt ändra villkoren utan att först meddela Köparen om ändringarna inte innebär att det materiella förhållandet mellan parterna påverkas. Eventuella ändringar av villkoren träder i kraft omedelbart.

2. Leveransvillkor

Normal leveranstid är cirka 1-3 arbetsdagar. 

Vi skickar beställningar med DHL eller Postnord. Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar beroende på fraktföretaget.

Vid försändelser som ej blir uthämtade hos postombudet (normalt efter 14 dagar går det i retur) så kommer försändelsen att skickas tillbaka till oss. Det medför extra kostnader och därför debiteras 250kr som skickas på en separat faktura.

Skulle Köparen upptäcka att leveransen har skadats eller saknas åligger det Köparen att omgående (inom 48h) kontakta oss via e-post och utförligt beskriva skadan samt dokumentera skadorna genom fotografering. Är skadan redan upptäckt vid upphämtningstillfället så ska paketet reklameras direkt på plats hos ombudet.

3. Ångerrätt/Reklamation

Vi följer lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59).

Ni kan inte returnera prövade skyddsutrustning av naturliga skäl. Meddela oss alltid innan en retur för instruktioner, tillsammans med ordernummer och orsak till retur.

Vid godkänd retur återbetalar vi summan för returen eller hela ordersumman. Kunden står för returporto.

4. Betalningsalternativ

Betalningsmetoder och betalningsvillkor tillhandahålls och regleras av  Klarna Bank AB Org: 556737-0431.

Användarvillkoren för Klarna Checkout återfinns här. Klarna Checkout är registrerat som betalningsinstitut hos Finansinspektionen enligt vad som stipuleras i Lag (2010:751) om betaltjänster.

Efter betalningsmetod har valts och alla nödvändiga steg i betalningsprocessen genomgåtts kommer betalningen vidarebehandlas i vår tjänsteleverantörs interna datorsystem. Betalningen registreras som färdig så fort Köparen, efter genomförd betalningsprocess skickas tillbaka till NordenCares webbutik. Betalningen överförs till ett bankkonto som förvaltas av Klarna Checkout, varpå den i ett andra steg överförs säkert och snabbt till NordenCare.

5. Personuppgiftslagen

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL) och GDPR.

  • Information du ger oss: Vi mottar och sparar information du skriver in på vår webbplats eller som du på annat sätt förser oss med. Du kan välja att inte förse oss med viss information, men då kan det hända att du inte kan ta del av många funktioner.
  • Vi mottar och sparar viss sorts information när du besöker våran webbplats. Som många webbplatser, använder vi ibland “kakor”/”cookies”, och vi erhåller viss typ av information då din webbläsare kommunicerar med vår webbplats.
  • Kommunikation via E-post: För att hjälpa oss att göra e-post mer produktivt för att förbättra tjänster och din upplevelse, skickar vi ibland dig nyhetsbrev angående våra tjänster och produkter, notifieringar och orderbekräftelser.
  • Cookies är enalfanumerisk identifierings textfil som vi överför till din dators hårddisk genom din webbläsare för att möjliggöra för våra system att känna igen din webbläsare och för att tillgodose funktioner, så som dina besök.
  • Vi respekterar din integritet och värdesätter ditt besök hos oss. Inte vid något som helst tillfälle ger vi dina kontouppgifter eller din betalningsinformation åt en tredje parts försäljare, kompanjon eller annan tjänsteupphållare utan att det är absolut nödvändigt för att fullborda din transaktion.
  • Du förser oss med information då du söker, postar recensioner, eller med andra metoder kommunicerar via vår webbplats eller e-postar oss. Som ett resultat av dessa åtgärder, kan du tillhandahålla oss information såsom, ditt namn, adress, och telefonnummer

6. SMS-utskick

Det mobiltelefonnummer du anger i kassan kan komma att användas för SMS-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör din order.

7. Tvist

Eventuell tvist mellan Köparen och NordenCare löses i första hand genom förhandling. Om tvisten inte kan lösas genom förhandling, kan Köparen (om denne är en konsument) överlämna tvistefrågan till Allmänna reklamationsnämnden (http://www.arn.se/) för ett opartiskt avgörande.

Innan tvisten hänskjuts till Allmänna reklamationsnämnden för avgörande bör konsumenten söka vägledning i tvistefrågan genom att kontakta Lokalregisterkontorets konsumentrådgivningstjänst Konsumentverket (https://www.konsumentverket.se/).

8. Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal och utfästelser från NordenCares sida, som gör att NordenCare ej kan hålla nämnda avtal/utfästelser, skall utgöra grund till att Nordencare befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.